Časování sloves 1. a 2. třídy a zvratných sloves

29.09.2020

Slovesa 1. třídy - koncovka -ER (podle slovesa parler)


 1. je parle
 2. tu parles
 3. il/elle/on parles
 4. nous parlons
 5. vous parlez
 6. ils/elles parlent


Slovesa 2. třídy - koncovka -IR (podle slovesa finir)


 1. je finis
 2. tu finis
 3. il/elle/on finit
 4. nous finissons
 5. vous finissez
 6. ils/elles finissent


Zvratná slovesa


Se réveiller - koncovka ER - časuji podle parler

 1. je me réveille
 2. tu te réveilles
 3. il/elle/on se réveille
 4. nous nous réveillons
 5. vous vous réveillez
 6. ils/elle se réveillent