úkol týdne 31.2. - 3.2.

01.02.2022

úkol týdne pro všechny stejný- nejprve prostuduj, potom udělej úkol týdne

Chybami se člověk učí: Abychom

Víte, proč je červeně zvýrazněná část textu špatně? 

Podmiňovací způsob představuje pro mnoho pisatelů opravdu tvrdý oříšek. Mnohdy se ve snaze o co nejspisovnější projev dopouštějí zbytečných chyb. Takovým případem je také chybné psaní tvaru aby jsme. Pamatujte si, že vždy píšeme jen a jen abychom. Ostatní tvary jako aby jsme, aby sme, abysme jsou chybné a patří do nespisovné češtiny.

První chybná podoba aby jsme je velice častá, mnohdy je způsobena právě přehnanou snahou o korektnost projevu. Odborně se takový výraz označuje jako hyperkorektní. Problém spočívá také v tom, že většina kontrol pravopisu, které dnes najdeme v textových editorech a internetových prohlížečích, toto spojení za chybné nepovažuje. Proč? Protože obě slova sama o sobě spisovná jsou. Slovo aby je v pořádku, stejně tak tvar jsme. Jenže nikdy by se neměla psát jako slovní spojení vyjadřující podmiňovací způsob. A toto použití neumí programy odlišit. Nenechte se tedy zmást, tvar aby jste opravdu patří do nespisovné češtiny a v psaném textu nemá co dělat. Správně tedy je:

Jen abychom přišli včas!
Abychom ušetřili nějaké peníze, nepojedeme letos na dovolenou.
Jsme tu, abychom se postarali o vaše děti.
Navrhovala, abychom tam raději ani nechodili.
Sejdeme se o hodinu dříve, abychom vše stihli dodělat.

Pamatujte si tedy, že jedinou spisovnou podobou pro podmiňovací způsob je abychom, tvary aby jsme, aby sme a abysme jsou chybné a do spisovného jazyk nepatří.

Sloveso být v podmiňovacím způsobu

1. osoba čísla jednotného

správný tvar: bych

tvary bysem, byjsem, by jsem jsou špatně

Chtěl bych Ti k tvému svátku popřát všechno nejlepší.

2. osoba čísla jednotného

Správný tvar: bys

tvary byjsi, by jsi jsou špatně

Nešla bys se mnou někdy do kina?

3. osoba čísla jednotného

správný tvar: by

Petr by nikdy nic takového neudělal.

1. osoba čísla množného

správný tvar: bychom

tvary bysme, byjsme, by jsme jsou špatně

Mohli bychom se někdy sejít a v klidu to probrat.

2. osoba čísla množného

správný tvar: byste

tvary byjste, by jste jsou špatně

Nechtěli byste se u nás někdy zastavit?

3. osoba čísla množného

správný tvar: by

Myslíš, že by s tím souhlasili?

Závěr

  • 3. osoba má stejný tvar pro jednotné i množné číslo
  • Tvary s J jsou vždy špatně!