Úkoly k distanční výuce (31. 1. - 3. 2.)

31.01.2022

1. Prostudujte si předchozí článek o přechodnících. 


2. Připomeňte si kategorii slovesného vidu (dokonavý/nedokonavý) a slovesného rodu (činný/trpný).


příklady: sloveso dělat - budoucí čas tvořím pomocným slovesem být (budu dělat) = nedokonavý vid (pořád budu dělat a ono to nikdy neskončí, nikdy nebude dokonáno)

                               udělat - budoucí čas je stejný jako přítomný (udělám) = dokonavý vid   (já to udělám a děj skončil, dokonal)


nesu  - rod činný (já něco dělám, činím)

jsem nesen/a - rod trpný (musím vytrpět, že mě někdo nese a mně se to třeba ani nelíbí)

POZOR: rod trpný se dá u některých sloves vytvořit i pomocí zvratného zájmena "se"

Máma vaří polévku. - rod činný

Těstoviny se vaří. - rod trpný - někdo je vaří, těm těstovinám se to vůbec nemusí líbit, ale musí to vytrpět.

Zpívám písničku. - rod činný

Písně se zpívají - rod trpný, někdo ty písně zpívá, píseň samu sebe zpívat nemůže, ale musí to vytrpět od různých zpěváků

Píšu román. - rod činný

V novinách se píše, že... - rod trpný  - články se nepíšou samy od sebe, někdo je píše a ony to trpí

Kadeřnice stříhá zákazníka - rod činný

Stříhá se v tom salonu na náměstí. - rod trpný, on tam nestříhá sám sebe, někdo ho tam stříhá a on to ochotně trpí.  (Toto užití trpného rodu je hovorové, ale můžete na to narazit.)

Další dvojice: viděl/ byl viděn, četla / byla čtena,  píše / je psáno, píše se atd.

3. Udělejte si cvičení, která najdete v umímecesky s názvem Úlohy na úterý 1. 2. 


Pokud vám tam něco nebude jasné, ozvěte se mi na whatsapp.