Úkoly na listopad

09.11.2020

Jak už jsem vám říkala, pár týdnů se neuvidíme. Doufám ale, že budete i tak pilně pracovat.  Co byste měli udělat?

1. Dodělat to, co jste ještě nedodělali (především kluci Shakespeara a všichni, kdo mi to neposlali, mi to pošlou. Tedy i holky, které už to odprezentovaly.) 

2. Přečíst si vybranou knihu (nebo alespoň pár povídek) a napsat si o ní záznam.

3.  Které u níže uvedených výrazů a jmen už jste někdy slyšeli? Víte, co znamenají? Uvědomujete si, odkud pochází?

Kainovo znamení
Sodoma Gomora
Jablko hříchu
Babylonská věž
Potopa světa
Budiž světlo
Deset egyptských ran
Zaslíbená země
Desatero božích přikázání
Trouby Jericha
David a Goliáš
Lotova žena
Jidášův polibek
Pilát si myje ruce

Vyberte si nejméně tři z výše uvedených a spojte je s konkrétním příběhem. (Vysvětlete, o co jde.) Pomohou Vám například Biblické příběhy od Ivana Olbrachta nebo můžete najít popis těchto příběhů na internetu. Ke vybraným příběhům najděte příklady jejich užití v kultuře (obrazy, sochy, opery, muzikály, literatura, písničky...). 

4. A pokud vám ještě zbude čas a chuť, pokračujte ve čtení  Soudných sester.