Úlohy k procvičování: 11. - 25. 1.

11.01.2022

V umimecesky najdete nove úlohy k procvičování a v sešitku str. 24. 

Termín dokončení: pondělí 24. 1.