Úlohy k procvičování: 22. - 28. 2. / dobrovolný úkol "zmižmam"

23.02.2022

V umimecesky.cz najdeš nové úlohy k procvičování. 

A je tu také dobrovolný úkol (bodovaný zvlášť) na téma zmižmam. 

1. vytvoř slovníkové heslo slova "zmižmam" dle SSČ (Slovník spisovné češtiny). 

Inspiruj se hesly ve slovníku (máte ho ve třídě), případně jazykovou příručkou. https://prirucka.ujc.cas.cz/    Viz např. heslo "tygr" https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tygr   Nezapomeň užívat odborné zkratky, zmínit původ slova, skloňování, význam, příklady užití...

nebo:

2. napiš odborný popis předmětu (zvířete?) jménem zmižmam jako do Wikipedie

viz heslo tygr https://cs.wikipedia.org/wiki/Tygr

Jde-li o zvíře, vymysli mu i latinské rodové a druhové jméno, nezapomeň na důkladný popis, výskyt, chování, stravu, způsob reprodukce. Přidat můžeš i tabulku s vědeckou klasifikací. Jde-li o předmět, důkladně ho popis, uveď, k čemu slouží, historii jeho vzniku, tradici jeho užívání v různých částech světa atd. Viz heslo "kladivo" https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo