Úlohy k procvičování (a literatura, sloh): 1. - 7. 3.

01.03.2022

V umíme najdeš opět nové úlohy k procvičení. Kopíruj si také dle potřeby cvičné úlohy z knížek s CERMAT testy, které máte ve třídě. A do posledních tří Werichových citátů doplň čárky... :-)

SLOH:

Těším se na vaše zmižmamy (viz úkol z minulého týdne).

(8 kr)

LITERATURA:

Sdílím Werichovy citáty. Zjisti, jaká díla Jan Werich vytvořil (nebo byl spoluautorem) a co z jeho díla (kromě pár citátů) je živé dodnes. Dalo by se některé z jeho děl vztáhnout k aktuální politické situaci (Ukrajina - Rusko)? 

(5 kr)

dobrovolný úkol:

Vymysli zajímavější (chytřejší?) větu, jak si zapamatovat číslo pí. 

"Sám u sebe v hlavě magického číslic deset mám."

(za 5 kr)