Úvaha / Esej na téma "Sbohem, základko!"

07.06.2022

Téma vaší úvahy či eseje (je na vás, pro co se rozhodnete) zní:

 "Sbohem, základko! Aneb k čemu mi těch devět let bylo."

Rozsah:

Alespoň 2 normostrany. Normostrana = 1800 znaků včetně mezer. 

Jak se píše úvaha:

V úvaze musí autor o faktech přemýšlet, hodnotit je a zaujmout stanovisko. Nesnaží se poučovat nebo vzdělávat, předkládá pouze svůj názor, který má vést k zamyšlení. Odráží se zde subjektivní postoje a názory autora. Východiskem kompozice jsou vlastní zkušenosti a obecné poznatky, autor o nich přemýšlí, analyzuje je a vynáší obecně platné závěry. Může klást řečnické otázky (tj. otázky, které pokládá a sám si na ně odpovídá).

Přečti si ukázky několika povedených úvah:

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/nahody-v-nasich-zivotech.html

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/muj-pritel-pocitac.html

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/motivace.html

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/laska-koreni-zivota.html

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/je-slusnost-slabost.html

Každá úvaha má tři části.

ÚVOD - představím své téma a stanovisko (1 odstavec)

HLAVNÍ ČÁST (STAŤ)- přemýšlím o tématu z různých úhlů, dávám příklady ze života, snažím se argumentovat, proč je můj názor správný. (tato část může být rozdělena do více odstavců)

ZÁVĚR - shrnutí, k jakým závěrům jsem došel. Zopakování mého stanoviska. (1 odstavec)

Tip:

- Než se pustíte do psaní, je dobré udělat si brainstorming, co všechno vás k tématu napadá - myšlenky, jak vám proudí hlavou, si zapište na papír. Čím víc vás napadá, tím lépe. Pak z tohoto "nápadníku" budete čerpat při vlastním psaní. 

- Zapojte citáty slavných o vzdělávání. Tím doložíte, že jste sečtělí a vaše názory mají nějakou váhu. Inspirujte se třeba Komenským, M. Montessori, M. de Montaigne, Masarykem, ale třeba i Cimrmanem nebo Fulghumem - tím mimo jiné doložíte i smysl pro humor. :-D

Jak se píše esej

Cituji z Wikipedie: Esej (řeckého původu, latinsky exagium - vážení, francouzsky essai - pokus, zkouška; v češtině maskulinum i femininum[1]) je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď. Esej je tedy monolog a jakýsi dialog autora se čtenářem. Je často psána živým, obrazným jazykem. Nejběžnějšími tématy je: literatura, politika, věda, umění, společnost apod.

Tři tradice eseje

Anglosaská

Esej má úvahovou podobu. Je to zamyšlení kratšího rozsahu. Vypracování eseje tohoto typu je častým úkolem na amerických středních školách[2].

Francouzská

Odborné pojednání delšího rozsahu.

Česká

Esej se zaobírá kulturní nebo filosofickou problematikou, případně řeší významné aktuální společenské téma.

Skvělý odkaz s tipy, jak napsat dobrou esej ZDE:

https://www.seminarkyza1.cz/blog-item/jak-napsat-esej/

Svou esej, psanou pro Monte kurz, který studuji, přikládám v příloze.