Úvaha nad Sokratovými citáty - úvod

25.01.2022

Vyberte si ze Sokratových citátů jeden, s nímž dle svých životních zkušeností nejvíce souhlasíte, nebo naopak nesouhlasíte. Tento citát se stane tématem vaší úvahy a vy se nad ním zamyslíte ze všech možných úhlů, představíte svůj názor a pokusíte se o něm přesvědčit své čtenáře. :)

Vaším úkolem je rozepsat ÚVOD své úvahy.

Jak se píše úvaha:

V úvaze musí autor o faktech přemýšlet, hodnotit je a zaujmout stanovisko. Nesnaží se poučovat nebo vzdělávat, předkládá pouze svůj názor, který má vést k zamyšlení. Odráží se zde subjektivní postoje a názory autora. Východiskem kompozice jsou vlastní zkušenosti a obecné poznatky, autor o nich přemýšlí, analyzuje je a vynáší obecně platné závěry. Může klást řečnické otázky (tj. otázky, které pokládá a sám si na ně odpovídá).

Přečti si ukázky několika povedených úvah:

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/nahody-v-nasich-zivotech.html<br>

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/muj-pritel-pocitac.html<br>

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/motivace.html

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/laska-koreni-zivota.html<br>

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/je-slusnost-slabost.html<br> 


Každá úvaha má tři části.

ÚVOD - představím své téma a stanovisko (1 odstavec)

HLAVNÍ ČÁST (STAŤ)- přemýšlím o tématu z různých úhlů, dávám příklady ze života, snažím se argumentovat, proč je můj názor správný. (tato část může být rozdělena do více odstavců)

ZÁVĚR - shrnutí, k jakým závěrům jsem došel. Zopakování mého stanoviska. (1 odstavec)

Tip:

Než se pustíte do psaní, je dobré udělat si brainstorming, co všechno vás k tématu napadá - myšlenky, jak vám proudí hlavou, si zapište na papír. Čím víc vás napadá, tím lépe. Pak z tohoto "nápadníku" budete čerpat při vlastním psaní. 

Úkol mi sdílejte přes whatsapp nebo na mail veronika.kucerova@montessorilouny.cz do 31. 1.