Úvod do klubu - savci

29.11.2021

Třída: Savci

Vyvinuli se z plazů počátkem druhohor (dříve než ptáci). Mají stálou tělní teplotu (průměrně 37 °C).

Mláďata živí mateřským mlékem.

Pokryv těla

 silná kůže tvořená pokožkou (svrchní vrstva) a škárou (spodní vrstva)

 z kůže vyrůstá srst, chlupy jsou tvořeny rohovinou

podsada: krátké a jemné chlupy (izolace proti chladu)

pesíky: dlouhé a zbarvené (chrání tělo)

 z kůže vyrůstají i další rohovité útvary: drápy, nehty, kopyta, ostny...

 v kůži je velké množství kožních žláz:

mazové žlázy: vylučují tuk, chrání kůži před vysycháním

potní žlázy: ochlazují tělo

pachové žlázy: složí k pachovému dorozumívání

mléčné žlázy: u samic, vytvářejí mateřské mléko

Kostra

 páteř má vždy 7 krčních obratlů

Svalstvo

 velmi rozrůzněné, svaly se upínají na kostru a někdy i do kůže (např. u člověka

zajišťují výraz obličeje)

Trávicí soustava

 výborně vyvinuté a rozrůzněné zuby (řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky)

 starší skupiny (vejcorodí a vačnatci) mají kloaku, ostatní savci mají samostatný řitní otvor

Dýchací soustava

 dobře vyvinutá, základem jsou párové plíce; hlasové ústrojí (hlasivky) je uloženo v hrtanu

Cévní soustava

 srdce uložené v hrudníku

Vylučovací soustava

 vyvinuty ledviny, močovody a močový měchýř, moč je řídká (není kašovitá jako u plazů a ptáků)

Smyslové orgány

 čich mají nejlepší ze všech obratlovců (výjimkou jsou kočkovité šelmy a primáti, kteří se řídí především zrakem)

 ucho má vyvinutý boltec (vyztužený chrupavkou)

Rozmnožování

 společnou vlastností všech savců je vnitřní oplození a výživa mláďat mateřským mlékem

Jednotlivé skupiny savců se liší způsobem vývoje zárodků:

Podtřída: Vejcorodí

 mají kloaku, kladou vejce s kožovitou skořápkou

 živí se hmyzem, žijí pouze v Austrálii

zástupci: ježura, ptakopysk

Podtřída: Živorodí

 rodí živá mláďata

Nadřád: Vačnatci

 mají kloaku,

 zárodek se krátce vyvíjí v těle matky a je brzy vypuzen, vývoj mláděte je dokončen

ve vaku (výživa mateřským mlékem)

 žijí v Austrálii a Americe.

zástupci: klokan, koala, vačice ...

Nadřád: Placentálové

 Placentální savci mají samostatné vývody trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy.

 zárodek se vyvíjí ve zvláštní dutině v těle matky nazývané děloha

 vnější obal zárodku přirůstá k děložní stěně a vytváří placentu (zde probíhá výměna látek

mezi tělem matky a mláděte - příjem O2 a živin, výdej CO2 a dalšího odpadu)