Úvod do zoologie

18.02.2021

Nauka o živočiších. Studuje stavbu těla a činnost živočichů, jejich rozšíření, vztahy k prostředí a zákonitosti individuálního a historického vývoje. 

Za zakladatele zoologie je považován Aristoteles. 

Odborníci zabývající se zoologií se nazývají zoologové.