Válečná literatura

16.11.2021

Ve skupině zpracuj jedno téma

1. světová válka v literatuře (Naty, Nikola)

2. světová válka v literatuře (Ondřej, Filip, Anežka)

Holokaust v literatuře (Adéla, Anna Marie, Jamuna)

Uveď charakteristiku žánru, neznámější autory (české a světové) a jejich díla. Alespoň u tří děl uveď stručně děj. Zpracuj ve Wordu nebo jako prezentaci a sdílej mi DO PONDĚLÍ 22. 11.)

1. světová válka

Např. J. Hašek, E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Rolland...

Přesah do historické prózy - Karin Lednická - Šikmý kostel, Jana Poncarová - Podbrdské ženy

2. světová válka

Např. J. Fučík, J. Drda, J. Otčenášek, B. Hrabal, J. Škvorecký, O. Pavel, F. Fajtl, Fr. Hrubín (Hirošima)

Přesah do historické prózy - Květa Legátová - Želary, Jozova Hanule, Jiří Šulc - Dva proti Říši, Radka Denemarková - Peníze od Hitlera, B. Schlink - Předčítač

Holokaust

Např. J. Orten, A. Lustig, W. Szpilman (Pianista), Deník Anne Frankové

Přesah do historické prózy: T. M. Keneally - Schindlera archa, William Styron - Sophiina volba, M. Escobar - Osvětimská ukolébavka, Alena Mornštajnová - Hana; Jakuba Katalpa - pro děti a mládež: Uri Orlev - Ostrov v Ptačí ulici, Lois Lowryová - Spočítej hvězdy


Odevzdání: pondělí 22. 11.