Vedlejší věta příslovečná

08.03.2023

Vyjadřuje příslovečné určení, které rozvíjí sloveso věty řídící. Ptáme se na ni přísudkem věty řídící + otázkami kde, kam, kdy, jak, proč, za jakým účelem, za jakých podmínek, navzdory čemu…

U věty vedlejší příslovečné rozlišujeme stejné druhy jako u příslovečného určení.

Druhy VV příslovečné:

  • místní – Zastavil se tam, kde už čekali ostatní,
  • časová – Vzbuď mě, až budeš odcházet,
  • způsobová,
  • měrová,
  • příčinná,
  • účelová,
  • podmínková,
  • přípustková.

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky – VV příslovečná, shoda přísudku s podmětem 2.