Vejcorodí

03.01.2022

Vejcorodí

Jsou to nejprimitivnější savci.
Kladou vejce a vylíhlá mláďata se živí mateřským mlékem. U samice nejsou vyvinuty bradavky, ale mléko se roní v kapkách z přeměněných potních žlaz na břiše samice a mláďata je slízávají.

Patří zde ptakopysk a ježura.

Ptakopysk

Žije polovodní žzpůsob života.Obývá břehy menších vodních toků, kde si vyhrabává nory. Potravu loví ve vodě. Vyhledává ji především hmatem, pomocí četných hmatových buněk na zobáku.Živí se různými bezobratlými živočichy. Samice klade většinou dvě vejce v noře do hnízda, které je vystláno listím.

Ježura

Je to noční savec, který se živí hmyzem, hlavně mravenci a termity. Jejih hnízda rozhrabává silnými drápy předních končetin a hmyz sbírá dlouhým, lepkavým jazykem. Samice většinou snáší jedno vejce, které se vyvíjí ve vaku na jejím břiše.