Velká písmena 1

12.01.2021

Velké počáteční písmeno ve slově může znamenat:

 1. vlastní jméno;
 2. výraz úcty;
 3. začátek větného úseku;
 4. ustálenou zkratku, značku nebo zkratkové slovo.

A. VLASTNÍ JMÉNA

Základní pravidla:

 1. V jednoslovných vlastních jménech se píše velké počáteční písmeno (Pavel, Klatovy), v cizích jménech se zpravidla dodržují zvyklosti původního jazyka (McDonald).
 2. V souslovných vlastních jménech se píše velké písmeno v prvním slově (Tichý oceán, Národní divadlo), je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se s velkým písmenem (Univerzita Karlova).

Doplňující pravidla:

 1. V souslovných vlastních jménech užívaných pro osídlená místa (města a jejich části, vsi, sídliště aj.) se píše velké počáteční písmeno ve všech slovech kromě předložek (Janovice nad Úhlavou, Domažlické Předměstí, Malá Strana), bližší určení, stojí-li za základem názvu, zejména po předložce, se píše s velkým písmenem v prvním slově, ale dále jako když stojí mimo sousloví (Kostelec nad Černými lesy, Sídliště Českých legií).
 2. Stojí-li na začátku souslovného pojmenování obecné podstatné jméno, píše se s malým písmenem (mys Dobré naděje, nábřeží Kpt. Nálepky, ulice Národních mučedníků).
 3. Začíná-li takové bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem předložka a první následující slovo (ulice Pod Vrškem, náměstí Mezi Zahrádkami, dům U Tří lilií). Pokud však není užito předložky jako součásti názvu, ale její užití vyplývá z větné stavby, začíná písmenem malým (sejdeme se u Tří hvězd, seděli jsme u Hejtmana).

Typy vlastních jen podle pojmenované skutečnosti:

Jména bytostí:

 1. osoby:
 2. rodná jména, příjmení, přídomky, přezdívky: Jan, Komenský, Havlíček Borovský, Svatý otec, Červená karkulka - Karkulka, náčelník Orlí péro
 3. příslušníci rodů, rodin, kolektivů: Přemyslovec, Novákovi
 4. příslušníci národů: Čech, Neslovan, Poloněmec, Chod, Žid - v etnickém smyslu
 5. obyvatelé míst: Evropan, Klatovan, Pardubičtí - ale pardubičtí hokejisté, Marťan - ale pozemšťan, nebešťan;
 6. náboženské, mytologické a alegorické postavy: Bůh, Duch svatý, děd Vševěd, Rozum a Štěstí - pohádkové postavy;
 7. zvířata: Zrzečka, pták Ohnivák, kačer Donald.