Velká písmena 1

03.02.2022

Velké počáteční písmeno ve slově může znamenat:

 1. vlastní jméno;
 2. výraz úcty;
 3. začátek větného úseku;
 4. ustálenou zkratku, značku nebo zkratkové slovo.

A. VLASTNÍ JMÉNA

Základní pravidla:

 1. V jednoslovných vlastních jménech se píše velké počáteční písmeno (Pavel, Klatovy), v cizích jménech se zpravidla dodržují zvyklosti původního jazyka (McDonald).
 2. V souslovných vlastních jménech se píše velké písmeno v prvním slově (Tichý oceán, Národní divadlo), je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se s velkým písmenem (Univerzita Karlova).

Doplňující pravidla:

 1. V souslovných vlastních jménech užívaných pro osídlená místa (města a jejich části, vsi, sídliště aj.) se píše velké počáteční písmeno ve všech slovech kromě předložek (Janovice nad Úhlavou, Domažlické Předměstí, Malá Strana), bližší určení, stojí-li za základem názvu, zejména po předložce, se píše s velkým písmenem v prvním slově, ale dále jako když stojí mimo sousloví (Kostelec nad Černými lesy, Sídliště Českých legií).
 2. Stojí-li na začátku souslovného pojmenování obecné podstatné jméno, píše se s malým písmenem (mys Dobré naděje, nábřeží Kpt. Nálepky, ulice Národních mučedníků).
 3. Začíná-li takové bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem předložka a první následující slovo (ulice Pod Vrškem, náměstí Mezi Zahrádkami, dům U Tří lilií). Pokud však není užito předložky jako součásti názvu, ale její užití vyplývá z větné stavby, začíná písmenem malým (sejdeme se u Tří hvězd, seděli jsme u Hejtmana).

Typy vlastních jen podle pojmenované skutečnosti:

Jména bytostí:

 1. osoby:
 2. rodná jména, příjmení, přídomky, přezdívky: Jan, Komenský, Havlíček Borovský, Svatý otec, Červená karkulka - Karkulka, náčelník Orlí péro
 3. příslušníci rodů, rodin, kolektivů: Přemyslovec, Novákovi
 4. příslušníci národů: Čech, Neslovan, Poloněmec, Chod, Žid - v etnickém smyslu
 5. obyvatelé míst: Evropan, Klatovan, Pardubičtí - ale pardubičtí hokejisté, Marťan - ale pozemšťan, nebešťan;
 6. náboženské, mytologické a alegorické postavy: Bůh, Duch svatý, děd Vševěd, Rozum a Štěstí - pohádkové postavy;
 7. zvířata: Zrzečka, pták Ohnivák, kačer Donald.

Jednoslovná vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem.

Evropa, Asie, Petr, Hana, Pardubice, Praha

Víceslovná vlastní jména píšeme zpravidla s velkým počátečním písmenem.

Středozemní moře, Suezský průplav, Liga mistrů, Lidové noviny, Pravidla českého pravopisu

Pokud je součástí víceslovného názvu vlastní jméno, píšeme ho s velkým písmenem.

Vysoké Tatry, Univerzita Palackého

Ve víceslovných vlastních jménech obydlených oblastí píšeme kromě předložek všechna písmena velká

Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Kutná Hora

Pokud je před víceslovným názvem obecné jméno druhové, píšeme ho s malým písmenem.

sídliště Polabiny, ulice Kapitána Bartoše, kino Jas

Začíná-li vlastní jméno předložkou, píšeme s velkým písmenem předložku i název za ní.

penzion U Jelena, dům U Jonáše

Pokud není předložka součástí názvu, píšeme ji s malým písmenem.

Setkáme se u Jonáše.

Jak se píší velká písmena v názvech ulic

Na začátku názvu velké písmeno

například: Jindřišská ulice, Pernštýnské náměstí

Když začíná předložkou, je i následující slovo s velkým písmenem

například: U Zeleného stromu, U Dvou sumců

Když je na začátku obecné druhové jméno, začíná malým písmenem

například: třída Politických vězňů, náměstí Karla Čapka

Často se chybuje

například:

Náměstí Republiky (název stanice metra), ale náměstí Republiky (pokud jde o to náměstí, kde slovo náměstí je jen obecným označením).