Velká písmena 2

07.02.2022

Velká písmena - vodstva, hory, pohoří, nížiny

Jednoslovné názvy 

S velkým písmenem se píšou např. Vltava, Dyje, Amazonka, (rybník) Svět, Krkonoše, Alpy. Některá z nich tvoří základ pojmenování víceslovných.

Dvouslovné názvy

Spojení přídavného jména a podstatného jména obecného

U vlastních názvů tvořených spojením přídavného jména a podstatného jména obecného se velké písmeno píše jen u přídavného jména, např. Severní moře, Tichý oceán, Černé jezero, Štrbské pleso (ale Štrbské Pleso = název obce), Plitvická jezera, Vysočanský potok, Suezský průplav, Rýnský vodopád, Niagarské vodopády, Kalifornský záliv, Krušné hory, Skalnaté hory, Českomoravská vrchovina, Plzeňská pahorkatina, Moravský kras, Lysá hora, Černá hora (ale Černá Hora = název státu), Bílá hora (ale Bílá Hora = městská část), Kozí hřbety, Prachovské skály, Černý důl (ale Černý Důl = název obce), Polabská nížina, Pražská kotlina, Hornomoravský úval, Koněpruské jeskyně. Při změně pořadí obou jmen zůstává velké písmeno u přídavného jména: boka Kotorská.

Spojení přídavného jména a podstatného jména vlastního

Při spojení přídavného jména a podstatného jména vlastního je třeba vědět, zda přídavné jméno je součástí zeměpisného názvu, nebo ne. Součástí zeměpisného názvu jsou přídavná jména ve spojeních jako Teplá (Studená) Vltava, Severní (Západní) Dvina, Malý Dunaj, Vysoké (Nízké) Tatry, Bernské (Julské, Provensálské) Alpy, Jižní (Západní, Východní) Karpaty, Moravskoslezské (Slezské, Oravské) Beskydy, Hrubý Jeseník, Děčínský Sněžník.

Přídavná jména nejsou součástí zeměpisného názvu například v těchto spojeních: západní (východní) Krkonoše, francouzské (italské, rakouské) Alpy. Ve všech uvedených spojeních přídavné jméno jen naznačuje polohu daného území, oficiálním zeměpisným jménem je pouze podstatné jméno.

U méně známých pojmenování je třeba si způsob psaní ověřit v geografických příručkách. Pokud v nich dvouslovné pojmenování uvedeno není, znamená to, že přídavné jméno není součástí vlastního jména.

Spojení dvou podstatných jmen

Ve spojení dvou podstatných jmen, v nichž první jméno je v 1. p. a druhé ve 2. p., se píše první jméno s malým písmenem: údolí Gejzírů.

Trojslovné názvy

Trojslovné názvy obsahující spojení podstatného jména se dvěma jmény přídavnými píšeme dvěma způsoby, a to v závislosti na jejich původu (bez jeho znalosti se bohužel neobejdeme).

S velkým písmenem se obě přídavná jména píšou tehdy, jestliže jako vlastní název existuje (nebo existovalo) již dvouslovné pojmenování: Medvědí jezero -⁠ Velké Medvědí jezero, Studená dolina -⁠ Velká Studená dolina, Malá Studená dolina, Západní Karpaty -⁠ Vnější Západní Karpaty, Východní Karpaty -⁠ Vnější Východní Karpaty.

Pokud dvouslovné pojmenování neexistovalo/neexistuje, je namístě u druhého přídavného jména psát malé písmeno: Severní ledový oceán, Velký australský záliv, Velký bariérový útes, Velký pařezitý rybník.