Velká písmena 3

25.01.2021

TITULY A OSLOVENÍ

 • princ, královna, král
 • Vaše Veličenstvo, Její Milost
 • inženýr, doktor, profesor
 • ministr školství, prezident

Organizace

OBECNÁ POJMENOVÁNÍ

 • policie, armáda, horská služba
 • Policie České republiky, ale česká policie
 • Evropská unie, Národní muzeum, Národní divadlo

HISTORICKÉ NÁZVY STÁTŮ

 • České království, Království české
 • Velkomoravská říše i velkomoravská říše
 • rakousko-uherská monarchie, ale Rakousko-Uhersko

Svátky

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

 • národní obrození, vestfálský mír
 • sametová revoluce, Pražské povstání

DNY A SVÁTKY

 • Vánoce, Velikonoce
 • Nový rok, Tři králové, Velký pátek
 • Velikonoční pondělí, Svátek práce
 • Hod boží, ale Boží hod
 • vánoční svátky, advent, masopust

Velikonoce a pravopis

Podívejme se společně na správné psaní velkých a malých písmen u slov, která souvisí s Velikonocemi. Kromě jiného si objasníme také rozdíl mezi slovy jidáš a Jidáš a jako bonus si přidáme poučení o správném skloňování slova Velikonoce.

Na našich stránkách jste si mohli už přečíst o tom, Jak správně napsat vánoční přání. Mluvili jsme o pravopisu a skloňování slova Vánoce, o rozdílu mezi Betlémem a betlémem apod. V tomto článku se podíváme na to, jak psát správně slovo Velikonoce a další s nimi spojená slova.

Velikonoce, nebo velikonoce?

Stejně jako u Vánoc došlo také u pravopisu slova Velikonoce ke změnám. Do roku 1993, kdy došlo k dosud posledním velkým změnám v českém pravopise, se psaly oba dva svátky s malým počátečním písmenem. Z tohoto důvodu můžeme při prohlížení starých pohlednic narazit na text veselé velikonoce s malým v. Nová Pravidla z roku 1993 však zavedla psaní těchto svátků s velkým počátečním písmenem, důvodem bylo naznačit i pravopisem význam těchto křesťanských svátků pro naši kulturu (podobně například můžeme vyjádřit náboženskou úctu napsáním slova Bůh s velkým počátečním písmenem).

Bez ohledu na to, zda Velikonoce vnímáme jako svátky jara, nebo svátky křesťanské, bychom měli jejich název vždy psát s velkým počátečním písmenem, tedy:

Za nejvýznamnější křesťanský svátek jsou považovány Velikonoce.
Datum Velikonoc se každý rok liší.
Veselé Velikonoce a bohatou pomlázkou přejí děda a babička z Kolína.

Jak skloňujeme slovo Velikonoce?

Shoda mezi dvěma významnými svátky panuje také ve skloňování, Velikonoce i Vánoce řadíme mezi pomnožná podstatná jména. Jedná se o jména, která mají pouze tvary množného čísla, přestože označují jednu věc, v tomto případě jeden svátek (dalšími pomnožnými podstatnými jmény jsou například kalhoty, narozeniny, varhany, housle, nůžky nebo záda). Obě slova kolísají při skloňování mezi dvěma měkkými vzory růže a stroj. Při skloňování slova Velikonoce platí několik pravidel:

 • v 2. pádu je tvar bez koncovky: (bez) Velikonoc, ne Velikonocí
 • v 3. pádu je správný tvar Velikonocům, ne Velikonocím
 • v 7. pádu mají dva tvary: (s) Velikonocemi i Velikonoci
 • ve všech tvarech píšeme po C měkké i

Mezi symboly Velikonoc patří pomlázka, vajíčka či jidáše.
Den slavení Velikonoc se každý rok vypočítává na neděli po prvním jarním úplňku.
Ve schránce jsem našla dva pohledy k Velikonocům.
K Velikonocům nepatří jen pomlázka, v tuto dobu bychom si měli připomenout i ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vánoce spolu s Velikonoci (i Velikonocemi) patří k hlavním křesťanským svátkům.
S Velikonoci (i Velikonocemi) mám už odmala spjatou sedleckou pouť v Kutné Hoře.

Názvy jednotlivých dní velikonočního týdne

Každý den ve velikonočním týdne má svůj název, který je vždy odvozen z příběhu o Ježíši Kristovi a zvyklostí, které se na ten konkrétní den vážou. Na popis jednotlivých dní bohužel nemáme prostor, zaměříme se proto pouze na jejich pravopis. Všechny tyto dny píšeme s velkým počátečním písmenem v prvním slově názvu, tedy:

 • Květná neděle
 • Modré / Žluté pondělí
 • Šedivé úterý
 • Škaredá středa
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • Bílá sobota
 • Velikonoční neděle
 • Červené pondělí

S velkým počátečním písmenem píšeme také spojení Boží hod velikonoční. Nezapomeňte, že velké počáteční písmeno se váže na začátek názvu svátku či významného dne, při obráceném slovosledu názvu se tedy velké písmeno přesouvá vždy na první slovo, tedy píšeme Hod boží velikonoční i Boží hod velikonoční. Podobně můžeme napsat Velikonoční pondělí i Pondělí velikonoční.

Velikonoční X velikonoční

Slovo velikonoční je samo osobě běžné přídavné jméno podobně jako sváteční, nedělní nebo třeba slavnostní. Pokud tedy není součástí žádného oficiálního názvu, píšeme ho s malým počátečním písmenem.

velikonoční zvyky
velikonoční kraslice
velikonoční pomlázka
velikonoční svátky

Pozor si dejte především na správný pravopis spojení velikonoční svátky, nejedná se o žádné oficiální označení, píšeme proto na jeho začátku malé písmeno.

Není Jidáš jako jidáš

Slovo jidáš/Jidáš může označovat hned tři různé významy, podle toho, který máme na mysli, volíme také velké či malé počáteční písmeno. Úplně jednoduše můžeme říci, že s velkým písmenem píšeme jméno člověka, který zaprodal Ježíše Krista. Všechny ostatní významy jsou přenesené (vznikly na základě nějaké podobnosti či symboliky) a píšeme v nich malé písmeno. Slovem jidáš s malým j označujeme zrádce či proradného člověka. A také druh pečiva, které se peče právě o Velikonocích.

Jidáš = jméno biblické postavy podobně
jidáš = proradný člověk, zrádce
jidáš = pečivo, které se peče o Velikonocích

Velká písmena: dušičky a halloween, nebo Dušičky a Halloween?

Ve psaní velkých a malých písmen v názvech různých významných dnů a svátků bývá mnohdy zmatek. Pojďme se podívat na to, jak se správně píší dva významné podzimní dny.

Dušičky

Abychom pochopili správný pravopis tohoto slova, podívejme se nejdříve na to, co vlastně pojmenování Dušičky zastupuje. Dušičky jsou lidovým názvem pro oficiálně nazývaný Svátek zesnulých či Památka zesnulých. Podle římskokatolické církve se jedná o den, kdy bychom se měli modlit za zemřelé.

Pravidla českého pravopis uvádějí, že názvy významných a konkrétních svátečních dnů bychom měli psát s velkým počátečním písmenem. Z tohoto důvodu bychom měli tedy psát Dušičky, Památka zesnulých a Svátek zesnulých. Jedná se totiž o název jednoho ze svátečních dnů.

O Dušičkách navštěvují lidé hroby svých blízkých.
2. listopadu jsou Dušičky.
Na Dušičky bývá často sychravo.

Psaní velkého počátečního písmene ve spojení Památka zesnulých se samozřejmě vztahuje pouze na označení tohoto svátku, ve spojení chtěl si uchovat památku na zesnulé příbuzné píšeme už malé počáteční písmeno, protože se v ní už jedná o obecný název památka. Podobně píšeme malé p i v případě, že někomu věnujeme něco na památku.

Přídavné jméno dušičkový

U většiny přídavných jmen utvořených od vlastních názvů píšeme malé počáteční písmeno (výjimku tvoří přivlastňovací přídavná jména jako Pepíkův, Mařenčin). Toto pravidlo platí i pro psaní přídavného jména dušičkový. Pamatujte si tedy, že přestože Dušičky píšeme s velkým počátečním písmenem, dušičkový píšeme už s malým písmenem.

Venku panuje dušičkové počasí. (pochmurné)
V květinářství mají mnoho dušičkových věnců.
Tento víkend se nejvíce prodávají dušičkové květiny.

Halloween i halloween

Halloween je často brán jako jistý protiklad našich Dušiček. Ať už patříte mezi ty, kteří Halloween slaví, nebo mezi ty, kteří ho zatracují, měli byste vědět, jak název tohoto svátku psát. příručky uvádějí, že u svátků, které vycházejí z jiné než křesťanské tradice, upřednostňujeme psaní malého počátečního písmene. Zároveň ale tato poučka bývá doplňována informací, že ani psaní s velkým počátečním písmenem nemůžeme považovat za chybné a měli bychom ho tolerovat. Je pravda, že u svátků jako pesach nebo chanuka se častěji setkáme s malým, písmenem, ale u slova Halloween je přeci jen obvyklejší psaní s velkým počátečním písmenem. Správně jsou každopádně obě dvě možnosti: Halloween i halloween. Záleží jen na Vás, kterou si vyberete, ale stejně jako v jiných případech platí, že v jednom textu bychom se měli držet jednoho způsobu psaní.

V Americe chodí děti o Halloweenu / hallloween na koledu.
Máš už vymyšlený kostým na Halloween / halloween?
Nemám rád Halloween / halloween.

Krátká poznámka ohledně skloňování. Slovo Halloween skloňujeme v češtině podle vzoru hrad.

Shrnutí na závěr

V dnešním článku jsme si řekli, že

 • slovo Dušičky píšeme vždy s velkým počátečním písmenem
 • přídavné jméno dušičkový píšeme s malým písmenem na začátku slova
 • lze psát Halloween i halloween, ale obvyklejší je psaní s velkým písmenem