Velká písmena - úvod

10.01.2022

Na začátku věty

Jedno ze základních pravidel zní: na začátku věty píšeme vždy velké písmeno.

Venku začalo sněžit.
Princezna Eliška ráda jezdila na koni.
Proč se Olaf tolik těší na léto?
V kolik hodin přijdeš?

_____________________________________________________________________________________

Na začátku vlastních jmen

Vlastní jména jsou pojmenování určité osoby, zvířete nebo věci. Patří sem křestní jména a příjmení, vlastní jména zvířat, názvy měst, řek, států nebo třeba hor.

sněhulák Olaf
princezna Anna
město Praha
řeka Labe
spolužák Petr Novák

_____________________________________________________________________________________

Názvy planet

Planety mají stejně jako lidé nebo zvířata svá jména. Ta píšeme vždy s velkým počátečním písmenem, protože se jedná o vlastní názvy.

Jednou bych se ráda podívala na Mars.
Planeta Země vypadá z vesmíru jako modrá koule.
Sonda přistála na Venuši.

_____________________________________________________________________________________

Země a země

Nebyla by to snad čeština, kdyby nenásledovalo nějaké ALE. Slovo Země s velkým písmenem na začátku totiž píšeme pouze, pokud mluvíme o planetě, na které žijeme. Pokud ale slovo země neoznačuje planetu, píšeme ho už s malým počátečním písmenem.


Na zem začalo padat listí.
Začíná mi být chladno od země.
Nelež na zemi, nastydneš.

____________________________________________________________________________________

Názvy hvězd

V názvech jednotlivých hvězd píšeme vždy velké písmeno.


Na nebi jasně zářila Polárka.
Seděli jsme na dece a pozorovali Severku.

_____________________________________________________________________________________

Slunce a slunce

Pokud mluvíme o hvězdě, kolek které obíhá naše planeta, jedná se o vlastní jméno. Slovo Slunce pak píšeme s velkým počátečním písmenem.

Pokud ale nemluvíme přímo o této hvězdě, ale o teplu či světlu, které vydává, píšeme slovo slunce s malým písmenem.


Země obíhá kolem Slunce.
Zítra dojde k úplnému zatmění Slunce.

Čekali na východ slunce.
Koupila si nové brýle proti slunci.
Dnes bude celý den svítit slunce.

_____________________________________________________________________________________

Měsíc a měsíc

S velkým počátečním M píšeme slovo měsíc pouze v případě, že ho používáme jako odborný termín.

V ostatních případech píšeme ale malé písmeno.


Kolem planety země obíhá Měsíc.
Vědci objevily na Měsíci stopy vody.

měsíc v úplňku
Saturnovy měsíce

_____________________________________________________________________________________

Názvy souhvězdí

Na začátku pojmenování souhvězdí píšeme také vždy velké písmeno, jedná se totiž o vlastní názvy. Pojmenováváme konkrétní uskupení hvězd.

Ukaž mi Velký vůz.
Mým oblíbeným souhvězdím je Velký medvěd.

_____________________________________________________________________________________

Není galaxie jako Galaxie

U tohoto slova platí stejné pravidlo jako u psaní slov měsíc a Měsíc. Pokud mluvíme o jakékoliv galaxii, jedná se o obecný název a počáteční písmeno píšeme malé.


Vesmír je plný galaxií.

Pokud ale myslíme hvězdnou soustavu, ve které se nachází planeta Země, mluvíme o Galaxii s velkým G. Jedná se totiž o jednu konkrétní soustavu. Z obecného pojmenování se tak stává vlastní jméno pro jednu konkrétní zástupkyni. Můžeme se tedy klidně setkat s větami jako Naše Galaxie je jen jednou z mnoha galaxií.

Spojení hvězdná soustava je obecným názvem a píšeme na jejím začátku malé písmeno.

_____________________________________________________________________________________

Názvy večerka a jitřenka

Pojem jitřenka je jiný výraz pro Venuši či Merkur v době, kdy je planeta viditelná ráno před východem Slunce. Slovo večerka je pak označuje stejnou situaci, ale po západu Slunce. V obou pojmenováních píšeme vždy malé písmeno

Na obloze jsme spatřili jitřenku.

_____________________________________________________________________________________

Jednoslovné názvy ulic a Víceslovné názvy ulic

Pokud je název ulice jednoslovný, píše se vždy s velkým počátečním písmenem.

Základní pravidlo zní: v prvním slovu názvu píšeme vždy velké počáteční písmeno, u dalších slov je pak rozhodující, zda se jedná o jména vlastní, nebo obecná.

Pokud se jedná o jména vlastní, řídíme se základním pravidlem, že ve vlastních názvech píšeme vždy velké počáteční písmeno.


Bydlí v Podskalské ulici.
Sídlo naší firmy najdete v ulici Hasičů.
Prosím vás, kde najdu Bezručovu ulici?
Stěhují se do Čapkovy ulice.

Všimněte si, že nezáleží na tom, jestli je obecné jméno ulice před jejím názvem, nebo po něm. V obou případech píšeme obecný název ulice s malým písmenem.

ulice Kapitána Jaroše
ulice Generála Svobody
ulice Karla Jaromíra Erbena
ulice Bratří Synků

_____________________________________________________________________________________

Názvy ulic začínající předložkou

Od roku 1993 platí jednotné pravidlo pro psaní těchto názvů, které říká, že pokud název ulice začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i v následujícím slovu (bez ohledu na to, jestli je následující slovo obecné nebo vlastní jméno).

Pokud název obsahuje ještě další slova, řídíme se opět všeobecnými pravidly o psaní velkých písmen. Pokud se jedná o vlastní názvy, píšeme velké písmeno (například U Kina Svět), pokud se jedná o jméno obecné, napíšeme písmeno malé (U Dlouhé stěny).

Názvy začínající na číslovky

Pokud jméno ulice začíná číslovkou, která je napsána slovy, píšeme stejně jako u ostatních slov velké počáteční písmeno.

ulice Ke Skalce
ulice Nad Řekou
ulice U Plovárny

ulice Sedmnáctého listopadu

Pokud je číslovka psána číslicemi, tak v následujícím slovu už nepíšeme velké písmeno.

ulice 28. října
ulice 17. listopadu

_____________________________________________________________________________________

Velká písmena a názvy obcí

Názvy měst a vesnic (jedním slovem jim můžeme říkat právě obce) patří mezi vlastní názvy. Pro psaní velkých a malých písmen u nich platí tři základní pravidla. Pojďme se na ně společně podívat.

První slovo názvu píšeme vždy s velkým písmenem.

Pokud obsahuje název obce dvě slova, obě píšeme s velkým písmenem na začátku.

Jestliže obsahuje název předložku, píšeme ji s malým písmenem. První slovo za předložkou ale už píšeme s velkým písmenem.


Praha, Kolín, Liberec, Plzeň, Olomouc, Příbram, Rakovník, Ostrava

Hradec Králové, Český Krumlov, Moravské Budějovice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Nový Jičín

Týnec nad Labem, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Světlá nad Sázavou, Pec pod Sněžkou, Rožmitál pod Třemšínem

Další slova v názvu pak už píšeme podle klasických pravidel pro velká a malá písmena, například Kostelec nad Černými lesy, Rychnov u Nových Hradů.