Věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent

20.12.2022

Věta jednoduchá obsahuje jediný přísudek (věta dvojčlenná - Nikdo to neviděl, věta jednočlenná = bezpodmětá - Sněží), případně jeden větný základ (větný ekvivalent = jednočlenná věta neslovesná - Ticho. Krásné!).

  • věta dvojčlenná - má podmět a přísudek, podmět však nemusí být vždy vyjádřený - může být nevyjádřený nebo všeobecný (Říkali to v rozhlase. Přišel pozdě. Štěně je hravé.),
  • věta jednočlenná = bezpodmětná (= věta jednočlenná slovesná) - má pouze část přísudkovou (= jejich základem je slovesný tvar určitý) (Prší. Bolí mě v zádech. Stýská se mi.),
  • větný ekvivalent (= věta jednočlenná neslovesná) - nemají ani část přísudkovou, jejich základem jsou různé slovní druhy včetně infinitivu slovesa (Pozor! Stát! Ano, ovšem.)

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky. (Podmět a přísudek z minula, věty dvojčlenné a jednočlenné z dneška.)