Věta vedlejší předmětná

01.03.2023

Vyjadřuje předmět věty řídící. Ptáme se na ni pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu + přísudkem věty řídící.

Může být připojena spojkami že, aby, když nebo vztažnými zájmeny a příslovci kdo, co, který, jaký, kde, kam, odkud, kudy atd.

Řekla, že přijde později. Zeptej se, kudy se dostaneme k muzeu.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky – rozlišování VV podmětných od předmětných, shoda přísudku s podmětem.

Za kredity navíc můžete zkusit opět vytvořit pět vět a k nim pět souvětí se stejným významem, kde bude věta vedlejší předmětná.