Vlastnosti látek

09.10.2020

Během prvního klubu jsme prošli a zopakovali vlastnosti látek. 

Krátké shrnutí najdete v dokumentu a procvičit si můžete v pracovních listech.