Sloh: výpisky / Literatura: příprava výpravy

19.04.2022

Sloh - poznámky z prezentací

Příštích 14 dní se neuvidíme. Využijte čas k vytvoření vlastních poznámek z prezentace o vývoji češtiny od praslovanštiny po moderní češtinu  a z prezentace o Indoevropské jazykové rodině. 

Vytáhněte z videí nejdůležitější informace. Poznámky zpracujte tak, aby pro vás byly užitečné třeba i na střední škole, kde se těmto tématům budete v ČJ více věnovat. 

Výpisky můžete zpracovat formou myšlenkové mapy či strukturovaných poznámek.

Historické milníky ve vývoji češtiny: https://www.youtube.com/watch?v=kHdfKpmJftY  

Indoevropské jazyky: https://youtu.be/nTKu69KHmYQ

Literatura - výprava do Prahy

V rámci přípravy naší výpravy do Prahy si každý vyberte jednoho literáta, který je svým dílem spjatý s Prahou. 1. K autorovi si zjistěte základní životopisná data (narození, úmrtí, studium, práce, rodina, významná díla, s kým se přátelil, jeho ohlas ve světě nebo v dalších generacích)  a zpracujte jeho životopis formou přehledné prezentace pro ostatní. Každý svou postavu představíte ještě předtím, než vyrazíme. Abychom věděli, kdo s námi frčí. :-D 

2. Připravit si můžete i nějaký historický kostým. ;) 

3.  Vyberte si od svého autora báseň či jinou ukázku z díla, kterou si vezmete s sebou a zarecitujete / zadeklamujete ji na místě spjatém s "vaším" autorem. 

Cestovat s námi budou:

Jan Hus  - podklady v příloze

Franz Kafka - povídka Proměna (2 kopie jsou ve třídě na poličce s literaturou)

Jan Neruda - Povídky malostranské - z toho třeba Pan Ryšánek a pan Šlegl, Přivedla žebráka na mizinu, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. Ale klidně i nějakou báseň z Písní kosmických. 

Jan Werich - půjdeme kolem jeho vily, ale nevybavuji si, že by měl přímo nějaký text o Praze. Takže od něj cokoliv, něco z Fimfára nebo kus nějaké forbíny...?

Jaroslav Seifert - doporučuji sbírky Světlem oděná (1940) - protiokupační poezie. Motivy domova, české krajiny a zejména Prahy jsou zdrojem jistoty a útěchy v těžkých protektorátních dobách.       nebo sbírku       Kamenný most (1944) - Cyklus pěti romancí a legend zasazených do májové Prahy.   

Karel Hynek Mácha - Máj (1832)

Božena Němcová - Babička (jakoukoliv slavnou pasáž)

Karel Jaromír Erben - Kytice

Karel Havlíček Borovský - Epigramy

S sebou na výpravu doporučuji dobovou svačinu, pohodlné škorně, plášť do nepříznivého počasí a "své" literární dílo. 


Před výpravou dobré prostudovat:

https://www.pametni-desky-v-praze.cz/2020/10/09/werich-jan-na-zdi-vedle-vstupni-brany-do-vily-cp-506-4-u-sovovych-mlynu-praha-1-kampa/

https://www.pametni-desky-v-praze.cz