Výpočet počtu procent, částice a hormonální soustava

31.05.2020

Částice

Částice (latinsky partikule) jsou nejčastěji devátým slovním druhem. Částice jsou blízké spojkám a mají i podobnou funkci. Částice ovšem slova nespojují, ale pouze je uvozují (jsou na začátku věty) nebo vyjadřují různé rozdíly ve významech a citová zabarvení- mohou vyjádřit, zda se jedná o přání, prosbu, výzvu apod.

Částice = neohebný slovní druh

Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.

Pozice částic

Částice velmi často uvozují větu (Aby bylo jaro!), mohou však stát také uvnitř věty (Tak to prý řekl.). 

ano, ne, kéž, nechť, což, pak, jen apod.
Kéž by byl už zase podzim.
Ano, to zní jako skvělá zpráva.
Jen aby to dobře dopadlo.


Hormonální soustava - Každý děj v našem těle (trávení, růst, pohyb...) je řízený ze společného centra, které se nachází v mozku. Signály z centra k řízenému orgánu (svalu, trávicí žláze ap.) mohou putovat dvojím způsobem: Nervové řízení: centra je vyslán signál po nervovém vláknu přímo do cílového orgánu. Tento způsob řízení je mnohem rychlejší, je však mnohem náročnější na energii. Hormonální řízení: centrum vydá signál hormonální žláze, ta začne vytvářet řídící látky zvané hormony. Hormony jsou regulační organické látky (steroidy, bílkoviny ap.) vylučované buňkami. Působí na jiné buňky a vyvolávají u nich určitou reakci (odpověď). Hormony mohou být vylučovány běžnými tkáněmi (pak mají většinou jen lokální účinky), některými nervovými buňkami a hlavně speciálními žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními žlázami). Tyto žlázy vylučují hormony do krevního oběhu, jímž jsou rozváděny do celého těla a u konkrétní cílové tkáně vyvolají patřičný účinek. Hormonální řízení je oproti nervovým signálům pomalejší, je však méně náročné na energii a dokáže zasáhnout více cílových orgánů naráz. V lidském těle se nachází několik specializovaných hormonálních žláz (jejich hormony mají u všech obratlovců stejné nebo velmi podobné účinky)