Význam slov

17.09.2020

Význam věcný (lexikální)

Vyjadřuje, co dané slovo označuje:

Význam mluvnický (gramatický)

Vyjadřuje mluvnické kategorie ohebných slov.

  • U slov, která se skloňují: rod, číslo a pád.
  • U slov, která se časují: osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod:

lavice = 1. p., č. j., r. ž., běží = 3. os., č. j., zp. ozn. č. přít., rod činný, vid N.
lavice = dlouhé sedadlo pro několik osob, běžet = rychle jít, utíkat.
  • Význam věcný i mluvnický mají ohebná slova.
  • Pouze věcný (lexikální) význam mají příslovce.
  • Převážně mluvnický (gramatický) význam mají předložky a spojky.