WEBOVÉ STRÁNKY III. TROJROČÍ1. - 7.6.2024 - zájezd do Anglie 


20. - 24. 5. 2024 - Škola v přírodě "Machův Mlýn"


FOCENÍ - ve čtvrtek 9.5.2024 


V pátek 5.4. se naše trojročí zapojilo do akce Ukliďme Česko. Úklid blízkého okolí školy proběhl v rámci ekologické výchovy.


Ve středu 13.3. proběhly zkušební přijímací zkoušky pro 9. ročník. TRIPARTITY

Od 16. do 18. 4. proběhly tripartity. Rozpis schůzek zde.


Příchod do školy 

je mezi 8 - 8:20, v 8:30 začíná vyučování

Školní svozový autobus Slaný - Kladno: 

ráno: pojede každý všední den - pondělí až pátek v 7:50 ze zastávky u gymnázia Slaný 

po vyučování: autobus zpět pojede v pondělí, úterý a ve čtvrtek ve 14:00 od školy v Kladně, ve Slaném u gymnázia bude před půl třetí. V autobusu bude pedagogický dohled.

Odchod ze školy

Odchody ze školy v době polední přestávky - pokud souhlasíte s tím, že bude vaše dítě opouštět samostatně budovu školy v době polední přestávky (středa), je nutné vyplnit propustku - zde ke stažení, ve škole k vyzvednutí.

Školní obědy

Stravování ve školní jídelně začíná v pondělí 11. 9. 2023. Podrobnosti ke stravování Vám sdělí Ing. Tereza Šebestová, která řeší tyto administrativní záležitosti. Pokud se žák ke školnímu stravování nepřihlásí, může si nosit své vlastní obědy a ve škole si je ohřát v mikrovlnné troubě.


ROZVRH VYUČOVÁNÍ III. trojročí


KREDITOVÝ SYSTÉM

Tabulka s přehledem získaných kreditů je nasdílena žákovi i rodičům

Hodnocení dle získaných kreditů za celé pololetí v případě převodu na známky:

Nekonečno 😊 - 90 kreditů - výborně

89 - 75 kreditů - chvalitebně

74 - 50 kreditů - dobře

49 - 30 kreditů - dostatečně

29 - 0 kreditů - nelze klasifikovat


Zde souhrnná tabulka kreditového systému

Kredit, přesněji kreditní bod, je jednotka náročnosti, kterou se měří a oceňuje objem práce, který musí žák průměrně vynaložit na úspěšné zvládnutí části vzdělávání. Na rozdíl od klasického hodnocení známkou dává kreditový systém daleko větší volnost v individualizaci práce a samostatnému plánování a zároveň umožňuje transparentní a objektivní převod slovního hodnocení (kvalitativní) do kalsického známkování (kvantitativní). Kreditový systém je pomocný interní systém hodnocení práce žáka (zapojení, snaha, důslednost, výkon, plnění termínů aj.). Nejvyšší váha ale stále stojí na slovním hodnocení, které vnímáme jako stěžejní a nejvíce vypovídající hodnocení žáka.

Jak pracovat, abych uspěl/a v kreditovém systému? 

Pozor si dejte na povinnou část. Z druhé části si vybírejte práci, která vám dává smysl a baví vás. Přemýšlejte, co by vás ještě bavilo dělat - navrhujte vlastní aktivitu. 

Smyslem není získat nekonečno kreditů a být nervózní, ale naplánovat si své vzdělávání tak, abyste neprokrastinovali, ale pracovali s chutí a zájmem na tom, co si vyberete.


ŠKOLNÍ ŘÁD


Odkazy a hesla na připojení k ZOOM:

Marek :

https://us04web.zoom.us/j/8316710531?pwd=RDR4TkhQOFRETW9wakpjSDhNR3pvQT09

Heslo: 652563

Adéla :

https://us04web.zoom.us/j/5319677063?pwd=dVU5RTQwUzVqVE9NL0NjQUVOV2pSZz09 

Heslo: Lz2qaZ

Ann :

https://us04web.zoom.us/j/7686335363?pwd=Z0JPMW9YWktWU1JSTjNFTXRvWjdndz09

Passcode: 756917

Lenka - španělština

https://us05web.zoom.us/j/87235857312?pwd=dWlDN1NMQldKZFdNN2hCa2NmYzBsdz09

heslo: 2aYdg7

Kontakty na nás:

Adéla Janků - třídní, DĚJ
adika.janku@gmail.com
+420 776 441 526

Marek Seghman - MAT, INF
marekseg@seznam.cz
+420 605 452 196

Ann Formanek - AJ
Typea24@hotmail.com

+420 604 257 826

Lenka Janoušková - ČJ

lenka.janousk@gmail.com

+420 723 440 431

Jordánka Doneva Mineva - projektová výuka

doneva96@gmail.com

+420 606 492 538

Lenka Zinková - AJ, ŠJ

zinkova.lenka@seznam.cz

+420 604 646 689

Lenka Richterová - přírodní vědy

lenka.finkova@seznam.cz

+420 736 539 343 


KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ

(po předchozí domluvě s konkrétním učitelem)

Adéla Janků 

pondělí 12:00 - 14:00

Marek Seghman  

čtvetek 9:30 - 10:30

Ann Formanek

pátek 7:40 - 8:15

Lenka Janoušková

pondělí 12:00 - 12:50

Lenka Zinková

úterý 10:00 - 10:30