Jenž

02.11.2022

Vztažné zájmeno "jenž (jež)" se skloňuje stejně jako zájmeno "on (ona, ono)", většinou stačí k tvarům zájmena "on (ona, ono)" doplnit -ž. To se netýká 1. pádu, kde jsou tvary "jenž, jež, již". V případech, kde zájmeno "on (ono)" má tvary dlouhé i krátké (jemu/mu, jeho/ho), tvoří se zájmeno "jenž" pouze od tvarů dlouhých (2., 3. a 4. pád j. č. rodu mužského, 2. a 3. pád j. č. rodu středního). Ve 4. pádu jednotného čísla rodu středního je pouze tvar "jež". Pokud zájmenu "jenž (jež)" předchází předložka, bude začínat na n- (o němž, před nímž, s nimiž, kvůli nimž...).


Abychom do věty doplnili správný tvar zájmena "jenž (jež)", je třeba:

1. Určit rod, číslo a pád,

2. všimnout si, zda zájmenu "jenž (jež)" předchází předložka - pokud ano, bude zájmeno začínat na n- (o němž, před nímž, s nimiž, kvůli nimž...).

Nebo si můžeme souvětí rozdělit na jednotlivé věty - a k tvaru osobního zájmena (on, ona, ono), které bude v takto rozdělené větě, v souvětí přidat -ž (kromě 1. pádu, tam jsou tvary jiné).

Příklad: Zemi zasáhl tajfun, kvůli ______________ musely být evakuovány stovky tisíc lidí.

Zemi zasáhl tajfun. Kvůli němu musely být evakuovány stovky tisíc lidí.

→ Zemi zasáhl tajfun, kvůli němuž musely být evakuovány stovky tisíc lidí.