Půda

05.11.2020

PŮDA Vytváří nejsvrchnější vrstvu zemské souše- PEDOSFÉRU.

Nejdůležitější vlastnost je ÚRODNOST.

ÚRODNOST: závisí na množství vody, vzduchu a živin. Věda, která se zabývá zkoumáním půd a jejich tříděním se nazývá PEDOLOGIE (půdoznalství).

VÝZNAM PŮD: zajišťuje výživu. Je to nejcennější přírodnina

TVORBA POMALÁ- 1 CENTIMETR ZA 100 - 150 LET!

Pokusy: